หอนก เป็นเรือน ๒ ชั้นกลางบ้าน
โดยจัดเป็นห้องนอนรวม ๒ ห้อง
สำหรับชาย/หญิง โดยมีห้องละ ๔ เตียง