บ้านคุณพระ รับจัดเลี้ยง เฉพาะกลุ่มของท่าน
สำหรับงานเลี้ยงที่ต้องการความพิเศษ และเป็นส่วนตัว
เช่นงานเลี้ยงบริษัท, งานเลี้ยงรับรองลูกค้าพิเศษ หรือ งานเลี้ยงแต่งงาน ท่านจะสามารถสร้างความประทับใจ
กับความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศริมน้ำอันสวยงาม
สำหรับงานเลี้ยงพิเศษนี้

 

+++++++++++++++++++++++++

Bann Kun Pra can set a private party for you
on your special moment such as company party,
customer thank you party or even wedding party.
You will have a memorable beautiful moment
for your special party at Bann Kun Pra.