ห้องพัก # 1 Queen Sized Bed               600 บาท
 ห้องพัก # 2 Double Queen Sized Bed 600 บาท
 ห้องพัก # 3 Queen Sized Bed               600 บาท

 ห้องพัก # 4 Queen Sized Bed               600 บาท

 ห้องพัก # 5 Queen Sized Bed               500 บาท
 

     Domitory

 M เตียงเดี่ยว 4 เตียง (ชาย)  250 บาท/เตียง
 F  เตียงเดี่ยว 4 เตียง (หญิง) 250 บาท/เตียง

 


ห้องพัก # 6 Queen Sized Bed  1,100 บาท
ห้องพัก # 7 Queen Sized Bed  1,100 บาท
ห้องพัก # 8 Queen Sized Bed  1,100 บาท
มีห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องปรับอากาศ
และระเบียงส่วนตัว (วิวริมฝั่งแม่น้ำ)
พร้อมทั้งอาหารมื้อเช้า