เรือนเล็กเป็นเรือนส่วนหน้าที่ได้รับการปรับปรุง
เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

โดยมีห้องพักเพียง ๓ ห้อง ซึ่งมีขนาดกว้างขวาง
พร้อมระเบียงส่วนตัวหันสู่แม่น้ำ
ทุกห้องมีห้องน้ำในตัว และมีเครื่องปรับอากาศ