บ้านไม้สักหลังใหญ่ริมน้ำ ประกอบได้ด้วย ๕ ห้องนอน
ซึ่งตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณ
โดยห้อง ๑, ห้อง ๓ และห้อง ๔ (เตียงขนาด ๕ ฟุต)
สามารถมองเห็นแม่น้ำป่าสักจากในห้องได้
ส่วนห้อง ๒ จะเป็นเตียงขนาด ๕ ฟุต ๒ เตียง
และห้อง ๕ จะหันไปสู่ลานกลางบ้าน
ทุกห้องเป็นห้องพัดลม และใช้ห้องน้ำรวม ๕ ห้อง